Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Resync - metoda objektu AdoRecordset

Popis:
Metoda obnoví existující data v objektu AdoRecordset. Dochází pouze k synchronizaci vět existujících v objektu AdoRecordset. Případné nové věty v databázi nebudou vidět.
Syntaxe:
Empty Resync([Long nAffectRecords], [Long nResyncValues])
Volání:
oRs.Resync nAffectRecords, nResyncValues
Parametry:
nAffectRecords[nepovinné] (Long) Hodnota typu ADO AffectEnum určující, které záznamy budou obnoveny.
1 - (adAffectCurrent) Aktuální záznam.
2 - (adAffectGroup) Záznamy splňující nastavení filtrace (vlastnost Recordset.Filter).
3 (přednastaveno) - (adAffectAll) Všechny záznamy.
nResyncValues[nepovinné] (Long) Hodnota typu ADO ResyncEnum určující, zda záznamy v databázi budou přepsány.
1 - (adResyncUnderlyingValues) Nepřepíše data a rozdělané změny nejsou zrušeny.
2 (přednastaveno) - (adResyncAllValues) Přepíše data a rozdělané změny jsou zrušeny.
Poznámka:
Na rozdíl od metody Requery nedochází k opětovnému provedení SQL dotazu.
Viz také:
Příklad:
Opětovné načtení existujících dat objektu AdoRecordset, dříve vytvořeném a zapamatovaném v objektu PmaAdo ("/TestAdoDb") pod daným identifikátorem ("table1").
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
var oRs = oDb.RsGet("table1");
if (oRs)
oRs.Resync();

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice