Update cookies preferences
Promotic

Resync - metoda objektu AdoRecordset

Popis:
Metoda obnoví existující data v objektu AdoRecordset. Dochází pouze k synchronizaci záznamů existujících v objektu AdoRecordset. Případné nové záznamy v databázi nebudou vidět.
Syntaxe:
Empty Resync([Long nAffectRecords], [Long nResyncValues])
Parametry:
nAffectRecords[nepovinné] (Long) Hodnota typu ADO AffectEnum určující, které záznamy budou obnoveny.
1 - (adAffectCurrent) Aktuální záznam.
2 - (adAffectGroup) Záznamy splňující nastavení filtrace (vlastnost "Recordset.Filter").
3 (přednastaveno) - (adAffectAll) Všechny záznamy.
nResyncValues[nepovinné] (Long) Hodnota typu ADO ResyncEnum určuje, zda záznamy v databázi budou přepsány.
1 - (adResyncUnderlyingValues) Nepřepíše data a rozdělané změny nejsou zrušeny.
2 (přednastaveno) - (adResyncAllValues) Přepíše data a rozdělané změny jsou zrušeny.
Poznámka:
Na rozdíl od metody Requery nedochází k opětovnému provedení SQL dotazu.
Viz také:
- PmaAdo.RsOpen (metoda)
- PmaAdo.DbExecute (metoda)
Příklad:
Opětovné načtení existujících dat objektu AdoRecordset, dříve vytvořeném a zapamatovaném v objektu PmaAdo ("/TestAdoDb") pod daným identifikátorem ("table1").
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
var oRs = oDb.RsGet("table1");
if (oRs)
{
oRs.Resync();
}

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.