Promotic

MovePrevious - metoda objektu AdoRecordset

Popis:
Přesun pozice aktuálního záznamu na předcházející záznam objektu AdoRecordset.
Syntaxe:
Empty MovePrevious()
Poznámka:
Pokud aktuální záznam je první záznam, pak metoda MovePrevious přesune pozici aktuálního záznamu před první záznam objektu AdoRecordset a vlastnost BOF je true. Pokus o posun zpět, pokud vlastnost BOF je již true, nastane chyba.
Viz také:
- AdoRecordset.EOF (vlastnost)
- AdoRecordset.BOF (vlastnost)
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oRs.MovePrevious();
Příklad2:

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.