Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

MovePrevious - metoda objektu AdoRecordset

Popis:
Přesun pozice aktuálního záznamu na předcházející záznam objektu AdoRecordset.
Syntaxe:
Empty MovePrevious()
Poznámka:
Pokud je aktuálním záznamem první záznam, pak metoda MovePrevious přesune pozici aktuálního záznamu před první záznam objektu AdoRecordset a vlastnost BOF je true. Pokus o posun zpět, pokud vlastnost BOF je již true, nastane chyba.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oRs.MovePrevious();
Příklad2:

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice