Promotic

Find - metoda objektu AdoRecordset

Popis:
Vyhledá záznam v objektu AdoRecordset, který splňuje daná kritéria.
Syntaxe:
Empty Find(String sCriteria, [Long nSkipRows], [Long nSearchDirection], [Variant vStart])
Parametry:
sCriteria(String) Hodnota s příkazem který určuje název sloupce, porovnávací operátor a hodnotu, použitým ke hledání. Například "Country='Czech republic'", "Date>#7/22/2011#", "Country LIKE C*", atd.
nSkipRows[nepovinné] (Long) Určuje ofset řádku od aktuálního řádku nebo vStart bookmark odkud začít hledání. Výchozí hodnota je 0.
nSearchDirection[nepovinné] (Long) Hodnota určující směr hledání:
1 (přednastaveno) - (adSearchForward) Hledá vpřed od starovací pozice. Pokud nenalezeno, pak pozice aktuálního záznamu je nastavena za poslední záznam (vlastnost EOF).
-1 - (adSearchBackward) Hledá zpět od starovací pozice. Pokud nenalezeno, pak pozice aktuálního záznamu je nastavena před první záznam (vlastnost BOF).
vStart[nepovinné] (Variant) Určuje startovací pozice (Bookmark).
Pokud není nastaveno, pak startovací pozicí bude stávající pozice aktuálního záznamu.
Pokud se uvede platný Bookmark, pak bude startovací pozicí.
Nebo pro určení startovací pozice lze použít domluvené číselné konstanty:
0 (přednastaveno) - (adBookmarkCurrent) Aktuální záznam.
1 - (adBookmarkFirst) První záznam.
2 - (adBookmarkLast) Poslední záznam.
Poznámka:
Nalezený záznam je označen jako aktivní záznam.
Příklad:
Nastavení pozice aktivního záznamu na první záznam v jehož sloupci ("name") je hodnota ("pi"), v objektu PmaAdo ("/TestAdoDb"), který je již připojený k databázi (viz metoda DbOpen), pomocí SQL dotazu ("SELECT * FROM table1").
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
var oRs = oDb.RsOpen("table1", "SELECT * FROM table1", "cursor:static;");
if (oRs)
{
oRs.Find("name='pi'", 0, 1, 1);
}

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.