Promotic

ActiveCommand - vlastnost objektu AdoRecordset

Popis:
Vrací objekt Command spojený s AdoRecordset.
 
Pokud objekt Command nebyl použit k vytvoření aktuálního AdoRecordsetu, pak je vrácená hodnota reference na objekt null. Tuto vlastnost použijte k vyhledání přidruženého objektu Command, pokud dostanete pouze výsledný objekt AdoRecordset.
Syntaxe:
Variant ActiveCommand
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCommand = oRs.ActiveCommand;   // Čtení z vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.