Promotic

CancelUpdate - metoda objektu AdoRecordset

Popis:
Slouží k ukončení editačního režimu a zrušení všech změn aktuálního záznamu. Editační režim záznamu byl vyvolán buď metodou AddNew (v tom případě se zruší nový záznam) nebo prostým zápisem do hodnot aktuálního záznamu (editace záznamu).
Syntaxe:
Empty CancelUpdate()
Viz také:
Příklad:
Přidá nový záznam do tabulky ("table1") a změna obsahu nového přidaného záznamu, pomocí zapamatovaného objektu AdoRecordset ("table1"), v objektu PmaAdo ("/TestAdoDb"), který je již připojený k databázi (viz metoda DbOpen), pomocí SQL dotazu ("SELECT * FROM table1"). Nakonec však není přidání nového záznamu potvrzeno metodou Update, ale naopak zrušeno metodou CancelUpdate.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
var oRs = oDb.RsOpen("table1", "SELECT * FROM table1", "cursor:static;lock:optimistic;");
if (oRs)
{
oRs.AddNew();
oRs.Fields.Item("name").Value = "pi";
oRs.Fields.Item("value").Value = 3.14;
oRs.CancelUpdate();
}

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.