Promotic

AbsolutePage - vlastnost objektu AdoRecordset

Popis:
Vrací nebo nastaví hodnotu, která určuje číslo stránky v objektu AdoRecordset.
 
Tato vlastnost lze použít k identifikaci čísla stránky, na kterém je umístěn aktuální záznam. Vlastnost PageSize používá k logickému rozdělení celkového počtu řádků objektu AdoRecordset na řadu stránek, z nichž každá má počet záznamů rovný PageSize (kromě poslední stránky, která může mít méně záznamů). Aby byla tato vlastnost k dispozici, musí poskytovatel podporovat příslušné funkce.
Při získávání nebo nastavování vlastnosti AbsolutePage používá ADO vlastnost AbsolutePosition a vlastnost PageSize společně takto:
Pro získání AbsolutePage, ADO nejprve načte AbsolutePosition a poté ho vydělí PageSize.
Pro nastavení AbsolutePage, ADO přesune AbsolutePosition následujícím způsobem: vynásobí PageSize novou hodnotou AbsolutePage a poté k hodnotě přidá 1. Výsledkem je, že aktuální záznam v Recordset po úspěšném nastavení AbsolutePagee je první záznam na této stránce.
Stejně jako AbsolutePosition vlastnost, AbsolutePage je založen na 1 a rovná se 1, když je aktuální záznam první záznam v objektu AdoRecordset. Nastavením této vlastnosti se přesunete na první záznam konkrétní stránky. Získejte celkový počet stránek z vlastnosti PageCount.
Syntaxe:
Long AbsolutePage
Hodnoty:
num - číslo stránky
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nAbsPage = oRs.AbsolutePage;   // Čtení z vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.