Promotic

CacheSize - vlastnost objektu AdoRecordset

Popis:
Vrací nebo nastaví počet záznamů, které lze uložit do mezipaměti.
 
Vlastnost vrací nebo nastaví hodnotu typu Long, která určuje počet záznamů, které lze místně uložit do mezipaměti v paměti. Hodnota musí být větší než 0. Přednastavená hodnota je 1.
Syntaxe:
Long CacheSize
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nRec = oRs.CacheSize;   // Čtení z vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r. o.