Promotic

Delete - metoda objektu AdoRecordset

Popis:
Smaže záznam v objektu AdoRecordset.
Pokud není určeno jinak, pak se jedná o záznam na pozici aktuálního záznamu.
Syntaxe:
Empty Delete([Long nAffectRecords])
Parametry:
nAffectRecords[nepovinné] (Long) Hodnota typu ADO AffectEnum určující, které záznamy budou smazány.
1 (přednastaveno) - (adAffectCurrent) Aktuální záznam.
2 - (adAffectGroup) Záznamy splňující nastavení filtrace (vlastnost "Recordset.Filter").
Poznámka:
Po smazání záznamu zůstane smazaný záznam aktuální záznam, dokud nebude přesunut na jiný záznam.
Viz také:
Příklad:
Nastavení pozice aktivního záznamu na první záznam, v objektu PmaAdo ("/TestAdoDb"), který je již připojený k databázi (viz metoda DbOpen), pomocí SQL dotazu ("SELECT * FROM table1"). Následuje smazání aktivního záznamu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
var oRs = oDb.RsOpen("table1", "SELECT * FROM table1", "cursor:dynamic;");
if (oRs)
{
oRs.MoveFirst();
oRs.Delete();
}

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.