Promotic

Sort - vlastnost objektu AdoRecordset

Popis:
Vrací nebo nastaví názvy polí v AdoRecordset, na které se seřadí.
 
Vlastnost vrací nebo nastaví hodnotu typu String, která určuje názvy polí v objektu AdoRecordset, na které se má řadit. Název každého pole musí být oddělen čárkou. Chcete-li vybrat pořadí řazení, můžete určit ASC (vzestupně), nebo DESC (sestupně) za názvem pole.
Výchozí hodnota je ASC.
Syntaxe:
String Sort
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oRs.Sort = "CompanyName DESC,ContactName";
© MICROSYS, spol. s r.o.