Promotic

CursorType - vlastnost objektu AdoRecordset

Popis:
Vrací nebo nastaví typ kurzoru objektu AdoRecordset.
 
Pokud je vlastnost CursorLocation nastavena na adUseClient, pak je podporováno pouze nastavení adOpenStatic. Pokud je nastavena nepodporovaná hodnota, pak nebude výsledkem chyba ale použije se nejbližší podporovaný CursorTypeCursorType.
Syntaxe:
Long CursorType
Hodnoty:
-1 - adOpenUnspecified Nespecifikovaný typ kurzoru.
0 - adOpenForwardOnly (Default) Používá pouze dopředný kurzor. Stejné jako statický kurzor, ale že můžete procházet pouze záznamy vpřed. To zlepšuje výkon, když potřebujete provést pouze jeden průchod sadou záznamů.
1 - adOpenKeyset Používá kurzor Keyset. Jako dynamický kurzor, ale nejsou vidět záznamy, které přidávají ostatní uživatelé. A záznamy, které ostatní uživatelé odstraňují, jsou z vaší sady záznamů nepovolené. Změny dat jinými uživateli jsou stále viditelné.
2 - adOpenDynamic Používá dynamický kurzor. Přidávání, změny a mazání jinými uživateli jsou viditelné, a jsou povoleny všechny typy pohybu v Recordsetu, s výjimkou záložek, pokud je poskytovatel nepodporuje.
3 - adOpenStatic Používá statický kurzor. Statická kopie sady záznamů, které můžete použít k vyhledání dat nebo generování zpráv. Přidání, změny nebo odstranění jinými uživateli nejsou viditelné.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nCursor = oRs.CursorType;   // Čtení z vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.