Promotic

Requery - metoda objektu AdoRecordset

Popis:
Metoda načte znovu data v objektu AdoRecordset opětovným provedením SQL dotazu, který vytvořil původní objekt AdoRecordset. Reflektuje tedy všechny změny v databázi (nové záznamy, smazané záznamy, změněné záznamy).
Syntaxe:
Empty Requery([Long nOptions])
Parametry:
nOptions[nepovinné] (Long) Určuje, jak bude proveden příkaz. Hodnota je typu ADO AffectEnum.
-1 (přednastaveno) - (adOptionUnspecified) Neurčený příkaz - znamená normální provedení (synchronně).
16 - (adAsyncExecute) Asynchronní dotaz, to znamená, že metoda nečeká na výsledek operace. Odpovídá hodnodě ADO adAsyncExecute.
32 - (adAsyncFetch) Určuje, že řádky určené vlastností ADO Recordset.CacheSize se mají načíst synchronně, a zbývající řádky se mají dočíst asynchronně. Odpovídá hodnodě ADO adAsyncFetch.
64 - (adAsyncFetchNonBlocking) Určuje, že hlavní vlákno (thread) nebude nikdy blokováno při čtení. Pokud požadovaný řádek nebyl načten, pak ukazovátko aktuálního záznamu bude přesunuto na konec. Odpovídá hodnodě ADO adAsyncFetchNonBlocking.
512 - (adExecuteRecord) Určuje, že volaný dotaz/příkaz vrací jeden řádek, který má být vrácen v podobě objektu AdoRecord. Odpovídá hodnodě ADO adExecuteRecord.
Poznámka:
Na rozdíl od metody Resync nedochází k pouhé synchronizaci existujících záznamů objektu AdoRecordset.
Viz také:
- PmaAdo.RsOpen (metoda)
- PmaAdo.DbExecute (metoda)
Příklad:
Znovunačtení objektu AdoRecordset, dříve vytvořeném a zapamatovaném v objektu PmaAdo ("/TestAdoDb") pod daným identifikátorem ("table1").
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
var oRs = oDb.RsGet("table1");
if (oRs)
{
oRs.Requery();
}

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.