Promotic

UpdateBatch - metoda objektu AdoRecordset

Popis:
Metoda se používá k uložení všech změn v objektu AdoRecordset do databáze.
Tato metoda se používá, když je objekt AdoRecordset v režimu dávkové aktualizace.
Pokud operace uložení selže, pak dojde k chybě za běhu a chyby se uloží do kolekce Errors.
Syntaxe:
Object UpdateBatch(Long affectrecords)
Parametry:
affectrecords(Long) Hodnota AffectEnum, která určuje, které záznamy tato metoda ovlivní.
1 - adAffectCurrent - Ovlivňuje pouze aktuální záznam.
2 - adAffectGroup - Ovlivňuje pouze záznamy, které splňují nastavení filtr
Vlastnost Filter musí být nastavena na hodnotu FilterGroupEnum nebo na pole Bookmarks.
Hodnota adAffectGroup vygeneruje chybu, pokud v objektu AdoRecordset nejsou žádné viditelné záznamy.
3 - adAffectAll - Ovlivní všechny záznamy, pokud není k dispozici žádný Filter. Ovlivní pouze viditelné záznamy v aktuální kapitole, pokud Filter je nastaven na kritéria řetězce. Ovlivnit všechny řádky objektu AdoRecordset, pokud je filtr nastaven na hodnotu FilterGroupEnum nebo na pole záložek (Bookmarks).
4 - adAffectAllChapters - Ovlivní všechny záznamy ve všech podřízených objektech AdoRecordset, včetně těch skrytých aktuálně použitým filtrem.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oRs.UpdateBatch(Val, 1);
© MICROSYS, spol. s r. o.