Promotic

DbConnectionParams - vlastnost objektu PmaAdo

Popis:
Dodatečné parametry připojení k databázi.
Syntaxe:
String DbConnectionParams
Hodnoty:
Dodatečné parametry připojení k databázi metodou DbOpen v podobě textového řetězce.
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "connect:async;connectiontimeout:30;commandtimeout:60;".
"connect:xxx;" (nepovinné) - Určuje způsob připojení. Implicitní je synchronní připojení, to znamená, že metoda provede připojení a čeká na výsledek operace.
async - Asynchronní připojení, to znamená, že metoda vytvoří požadavek na připojení a nečeká na výsledek operace. Odpovídá hodnodě ADO adAsyncConnect.
Upozornění: Asynchronní programování často přináší značnou komplikaci práce a proto je doporučován spíše synchronní přístup. Pokud hrozí situace, že synchronní požadavky mohou trvat příliš dlouho nebo hrozí čekání na timeout, pak je lepší provádět veškeré operace v pracovním vlákně (viz objekt PmaSequencer").
"connectiontimeout:xxx;" (nepovinné) - Určuje, jak dlouho čekat (v sekundách) na otevření spojení (přednastaveno je 15 sekund).
"commandtimeout:xxx;" (nepovinné) - Určuje, jak dlouho čekat (v sekundách) na provedení příkazu (přednastaveno je 30 sekund).
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Dodatečné parametry připojení k databázi" tohoto objektu.
Viz také:
- PmaAdo.DbOpen (metoda)
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sConnectParams = oDb.DbConnectionParams;
Příklad2:

Historie:
Pm9.00.02: Nové volby "connectiontimeout:xxx;" a "commandtimeout:xxx;" umožňují zadat čas čekání na připojení a provedení příkazu.
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.