Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DbConnectionParams - vlastnost objektu PmaAdo

Popis:
Dodatečné parametry připojení k databázi.
Syntaxe:
String DbConnectionParams
Hodnoty:
Dodatečné parametry připojení k databázi metodou DbOpen v podobě řetězce. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "connect:async;connectiontimeout:30;commandtimeout:60;".
"connect:xxx;" (nepovinné) - Určuje způsob připojení. Implicitní je synchronní připojení, to znamená, že metoda provede připojení a čeká na výsledek operace.
async - Asynchronní připojení, to znamená, že metoda vytvoří požadavek na připojení a nečeká na výsledek operace. Odpovídá hodnodě ADO adAsyncConnect.
Upozornění: Asynchronní programování často přináší značnou komplikaci práce, proto je doporučován spíše synchronní přístup. Pokud hrozí situace, že synchronní požadavky mohou trvat příliš dlouho nebo hrozí čekání na timeout, pak je lepší provádět veškeré operace v pracovním vlákně (viz objekt PmaSequencer").
"connectiontimeout:xxx;" (nepovinné) - Určuje, jak dlouho čekat (v sekundách) na otevření spojení (přednastaveno je 15 sekund).
"commandtimeout:xxx;" (nepovinné) - Určuje, jak dlouho čekat (v sekundách) na provedení příkazu (přednastaveno je 30 sekund).
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Dodatečné parametry připojení k databázi" tohoto objektu.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sConnectParams = oDb.DbConnectionParams;
Příklad2:

Historie:
Pm9.00.02: Nové volby "connectiontimeout:xxx;" a "commandtimeout:xxx;" umožňující zadat čas čekání na připojení a provedení příkazu.
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice