Promotic

DbConnectionString - vlastnost objektu PmaAdo

Popis:
Parametry připojení k databázi.
Syntaxe:
String DbConnectionString
Hodnoty:
Parametry připojení k databázi metodou DbOpen v podobě textového řetězce ADO ConnectionString. Řetězec ADO ConnectionString (http://www.connectionstrings.com) obsahuje všechny nutné parametry, aby se objekt ADO Connection mohl připojit k databázi pomocí vybraného poskytovatele připojení ADO Provider. Typické parametry jsou například poskytovatel připojení (provider), adresa serveru (server), název databáze (database), přihlašovací jméno a heslo (uid, pwd), atd. Seznam parametrů a jejich tvar je určen konkrétním ADO Provider, parametry se u jednotlivých ADO Provider liší. Nicméně z důvodu kompatability většina poskytovatelů připojení ADO Provider rozumí hlavním parametrům pod více názvy současně (např. název databáze jako database, data source, dbq, atd.). Upozornění: Tvar tohoto řetězce je odlišný od většiny podobných řetězců v systému PROMOTIC, hodnota je od jména oddělena znakem "rovnítko" (=) a nikoliv "dvojtečka" (:). Údaje s přiřazenou hodnotou jsou zde odděleny středníkem, například "provider=SQLOLEDB;server=.\SQLEXPRESS;database=pm_data;uid=pm_admin;pwd=pmadmin;".

Uvedené parametry nemusí platit vždy (platí pro nejběžněji používané případy), záleží na vybraném poskytovateli připojení ADO Provider.

"provider:xxx;" (nepovinné) - Určuje, který ADO Provider bude použitý k připojení k databázi. ADO Provider může být od firmy Microsoft nebo lze použít ADO Provider od jiné firmy. např. "provider=MSDASQL;"
MSDASQL (přednastaveno) - Microsoft provider pro ODBC.
SQLOLEDB - Microsoft provider pro MS SQL Server.
Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 - Microsoft provider pro Access (*.MDB).
"server=xxx;" (nepovinné) - Název SQL serveru, k jehož databázi se bude připojovat. Závisí na typu SQL serveru. Název obvykle se skládá se názvu počítače (IP adresa) a názvu instance serveru, oddělené určeným oddělovacím znakem, například "server=.\SQLEXPRESS;".
"database=xxx;" (nepovinné) - Název databáze, např. "database=pm_data;".
"dsn=xxx;" (nepovinné) - Název zaregistrovaného ODBC DSN zdroje. V tom případě se už neuvádí ani server, ani database ani driver, protože všechny tyto volby už jsou součástí zaregistrovaného DSN zdroje, například dsn=pm_data;.
"driver=xxx;" (nepovinné) - Název ODBC ovladače, např. driver={Microsoft dBASE Driver (*.dbf)};.
"uid=xxx;" (nepovinné) - Jméno uživatele pod kterým se provede připojení k databázi, např. uid=pm_admin;.
"pwd=xxx;" (nepovinné) - Heslo uživatele, např. pwd=pmadmin;.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Parametry připojení k databázi" tohoto objektu.
 
Parametry připojení k databázi v podobě textového řetězce jsou přímo ve tvaru, který používá objekt ADO Connection ve vlastnosti ConnectionString. Tento řetězec bude při připojení k databázi přímo předán ADO bez dodatečných kontrol a úprav, takže se dá připojit ke každé databázi (souborům, datům), pro kterou existuje ADO provider nebo ODBC driver. Tento řetězec je dobře veřejně publikován a existuje nespočet příkladů použití pro různé (i nestandardní) situace, například http://www.connectionstrings.com.
Parametry připojení budou použity při příštím připojení k databázi, například metodou DbOpen.
Pro jednodušší zadání výchozí hodnoty této vlastnosti je v konfigurátoru "Parametry připojení k databázi" tlačítko, které zobrazí okno pro snadnější zadání k připojení k nejběžnějším databázím.
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sConnString = oDb.DbConnectionString;
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oDb.DbConnectionString = "provider=SQLOLEDB;server=.\\SQLEXPRESS;database=pm_data;uid=pm_admin;pwd=pmadmin;";
Příklad3:

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.