Update cookies preferences
Promotic

DbConnectionString - właściwość obiektu PmaAdo

Opis:
Parametry podłączenia do bazy danych.
Składnia:
String DbConnectionString
Wartości:
Parametry podłączenia do bazy danych przy pomocy metody DbOpen w formie łańcucha tekstowego ADO ConnectionString. Łańcuch ADO ConnectionString (http://www.connectionstrings.com) zawiera wszystkie niezbędne parametry, by obiekt ADO Connection mógł się polączyć do bazy danych przy pomocy wybranego dostawcy połaczenia ADO Provider. Typowe parametry to na przykład dostawca połączenia (provider), adres serwera (serwer), nazwa bazy danych (database), login nazwa oraz hasło (uid, pwd), itd. Lista parametrów oraz ich forma jest określona konkretnym ADO Provider, u pojedyńczych ADO Provider parametry się różnią. Niemniej jednak z powodu zgodności większość dostawców połączenia ADO Provider rozumie głównym parametrom pod większą ilością nazw równocześnie (np. nazwa bazy danych jako database, data source, dbq, itd.). Uwaga: Forma tego łaćucha odbiega od większości podobnych łańcuchów w systemie PROMOTIC, wartość jest oddzielona od nazwy "znakiem równości" (=), a nie znakiem "dwukropek" (:). Dane z przypisaną wartością są tutaj oddzielone średnikiem, na przykład "provider=SQLOLEDB;server=.\SQLEXPRESS;database=pm_data;uid=pm_admin;pwd=pmadmin;".

Parametry te nie muszą być zawsze ważne (w najczęściej stosowanych przypadkach), zależy to od wybranego dostawcy połączenia ADO Provider.

"provider:xxx;" (opcjonalne) - Określa, który ADO Provider będzie zastosowany do podłączenia do bazy danych. Można stosować ADO Provider od firmy Microsoft lub można zastosować ADO Provider innej firmy, np. "provider=MSDASQL;"
MSDASQL (domyślnie) - Microsoft provider dla ODBC.
SQLOLEDB - Microsoft provider dla MS SQL Server.
Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 - Microsoft provider dla Access (*.MDB).
"server=xxx;" (opcjonalne) - Nazwa serwera SQL, do którego bazy danych będzie wykonywane podłączenie. Zależne od typu serwera SQL. Nazwa zazwyczaj składa się z nazwy komputera (adres IP) oraz nazwy instancji serwera, oddzielone określony znakiem odzielającym, na przykład "server=.\SQLEXPRESS;".
"database=xxx;" (opcjonalne) - Nazwa bazy danych, np. "database=pm_data;".
"dsn=xxx;" (opcjonalne) - Nazwa zarejestrowanego źródła ODBC DSN. W tym przypadku nie wprowadza się już ani server, ani database ani driver, ponieważ wszystkie te opcje są już częścią zarejestrowanego źródła DSN, na przykład dsn=pm_data;.
"driver=xxx;" (opcjonalne) - Nazwa drivera ODBC, np. driver={Microsoft dBASE Driver (*.dbf)};.
"uid=xxx;" (opcjonalne) - Nazwa użytkownika, dla którego zostanie wykonane podłączenie do bazy danych, np. uid=pm_admin;.
"pwd=xxx;" (opcjonalne) - Hasło użytkownika, np. pwd=pmadmin;.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Parametry podłączenia do bazy danych" tego obiektu.
 
Parametry podłączenia do bazy danych w formie łańcucha tekstowego są przedstawione bezpośrednio w kształcie, który wykorzystuje obiekt ADO Connection we właściwości ConnectionString. Niniejszy łańcuch zostanie bez żadnej dodatkowej kontroli i obróbki przekazany bezpośrednio ADO czyli w ten sposób można podłączyć się do każdej bazy danych (plików, danych), dla której istnieje ADO provider lub ODBC driver. Takie łańcuchy są opublikowane i istnieje cały szereg przykładów zastosowania dla różnych (w tym niestandardowych) sytuacji, na przykład http://www.connectionstrings.com.
Parametry podłączenia zostaną wykorzystane przy następnym podłączeniu do bazy danych, na przykład przy pomocy metody DbOpen.
W celu prostszego zapisu wyjściowej wartości tej właściwości znajduje się w konfiguratorze "Parametry podłączenia do bazy danych" przycisk, który wyświetli okno do prostszego określenia podłączenia do najczęściej stosowanych baz danych.
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sConnString = oDb.DbConnectionString;
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oDb.DbConnectionString = "provider=SQLOLEDB;server=.\\SQLEXPRESS;database=pm_data;uid=pm_admin;pwd=pmadmin;";
Przykład3:
patrz Przykład

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.