Promotic

RsClose - metoda obiektu PmaAdo

Opis:
Zwolni zapamiętany obiekt AdoRecordset o wprowadzonym identyfikatorze.
Składnia:
Boolean RsClose(String sId)
Parametry:
sId(String) Jednoznaczny identyfikator, pod którym obiekt PmaAdo utrzymuje obiekt AdoRecordset.
Jeżeli jest wprowadzona wartość "$all", wtedy zostaną zwolnione wszystkie zamapiętane obiekty AdoRecordset.
Wartość zwrotna:
Zwraca true, jeżeli poprawnie zostały zwolnione zapamiętane obiekty, w innym przypadku zwraca false.
Notatka:
Przy zwolnieniu zapamiętanego obiektu AdoRecordset zostanie również zwolniony odpowiedni identyfikator.
Patrz również:
- PmaAdo.RsOpen (metoda)
- PmaAdo.RsGet (metoda)
- PmaAdo.RsIsOpen (metoda)
- PmaAdo.DbExecute (metoda)
Przykład:
Zwolnienie zapamiętanego obiektu AdoRecordset o wprowadzonym jednoznacznym identyfikatorze ("table1") z obiektu PmaAdo ("/TestAdoDb").
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
oDb.RsClose("table1");

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.