Update cookies preferences
Promotic

RsClose - metoda obiektu PmaAdo

Opis:
Zwolni zapamiętany obiekt AdoRecordset o wprowadzonym identyfikatorze.
Składnia:
Boolean RsClose(String sId)
Parametry:
sId(String) Jednoznaczny identyfikator, pod którym obiekt PmaAdo utrzymuje obiekt AdoRecordset.
Jeżeli jest wprowadzona wartość "$all", wtedy zostaną zwolnione wszystkie zamapiętane obiekty AdoRecordset.
Wartość zwrotna:
Jeżeli poprawnie zostały zwolnione zapamiętane obiekty, wtedy zwraca wartość true,
w innym przypadku zwraca wartość false.
Notatka:
Przy zwolnieniu zapamiętanego obiektu AdoRecordset zostanie również zwolniony odpowiedni identyfikator.
Patrz również:
- PmaAdo.RsOpen (metoda)
- PmaAdo.RsGet (metoda)
- PmaAdo.RsIsOpen (metoda)
- PmaAdo.DbExecute (metoda)
Przykład:
Zwolnienie zapamiętanego obiektu AdoRecordset o identyfikatorze table1 z obiektu PmaAdo ("/TestAdoDb").
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
oDb.RsClose("table1");

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.