Promotic

RsGet - metoda obiektu PmaAdo

Opis:
Zwraca utrzymywany obiekt AdoRecordset o wprowadzonym identyfikatorze, który został uprzednio wytworzony przez wywołanie metody RsOpen.
Składnia:
Object RsGet(String sId)
Parametry:
sId(String) Jednoznaczny identyfikator, pod jakim obiekt PmaAdo utrzymuje obiekt AdoRecordset.
Wartość zwrotna:
Jeżeli istnieje, wtedy zwraca utrzymywany obiekt AdoRecordset o wprowadzonym identyfikatorze.
Jeżeli nie istnieje, wtedy zwraca wartość null dla JavaScript lub Nothing dla VBScript.
Notatka:
Obiekt ADO Record:
W zależności od konkretnego ADO Provider może się wydarzyć, że jednowierszowy wynik polecenia SQL nie zostanie zwrócony w formie obiektu AdoRecordset z jednym rekordem, lecz w postaci w formie obiektu AdoRecord (przedstawia jeden wiersz). Jednak zachowanie takie nie jest typowym dla najczęściej stosowanych ADO Provider. Obiekt AdoRecord jest zwracany raczej w przypadku jawnych operacji, kiedy z istniejącego obiektu AdoRecordset jest zwracany konkretny rekord w formie obiektu AdoRecord. Obiekt AdoRecord składa się z obiektów AdoField tak samo jak obiekt AdoRecordset, jedank w odróżnieniu od niego nie wspiera metody do zmiany pozycji bieżącego rekordu (np. MoveFirst).
W celu uproszczenia w dokumentacji PROMOTIC będziem przedstawiany powszechnie zwracany obiekt AdoRecordset, chociaż w okreĺonych pojedyńczych przypadkach może zostać zwracany także obiekt AdoRecord.
Patrz również:
- PmaAdo.RsOpen (metoda)
- PmaAdo.RsClose (metoda)
- PmaAdo.RsIsOpen (metoda)
- PmaAdo.DbExecute (metoda)
- AdoRecordset (obiekt)
- AdoRecord (obiekt)
- AdoField (obiekt)
Przykład:
Uzyska obiekt AdoRecordset o wprowadzonym jednoznacznym identyfikatorze ("table1") z obiektu PmaAdo ("/TestAdoDb"). Sprawdza się, czy nie doszło do błędu i metoda zwróciła ważny obiekt AdoRecordset. Następnie zostaną przejrzane wszystkie rekordy obiektu AdoRecordset i dla każdego rekordu zostanie wypisana do INFO systemu wartość pierwszej kolumny.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
var oRs = oDb.RsGet("table1");
var nLastErr2;

if (oRs)
{
oRs.MoveFirst();
while (! oRs.EOF)
{
Pm.Debug("Field=" + oRs.Fields.Item(0).Value);
oRs.MoveNext();
}
}

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.