Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Value - właściwość obiektu AdoField

Opis:
Wartość kolumny bieżącego rekordu.
Składnia:
Variant Value
Wołanie:
v = oField.Value
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Patrz również:
- AdoRecordset.Fields (właściwość)
- AdoField.Name (właściwość)
Przykład1:
Przykład2:
patrz Przykład

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice