Promotic

Pm_LastTextErr - właściwość obiektu AdoField

Opis:
Opis tekstowy wyniku ostatniego wywołania metody (właściwości) obiektu AdoField.
Składnia:
String Pm_LastTextErr
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Do sprawdzenia wyniku ostatniego wywołania metody (właściwości) nad dowolnym implementacyjnym obiektem ADO (np. AdoRecordset, AdoField, AdoRecord) opakowanym warstwą bezpieczeństwa (Obiekt Wrapper). Do testowania wyniku ostatniego wywołania metody (właściwości) obiektu PmaAdo służą podobne właściwości PmaAdo.LastErr oraz PmaAdo.LastTextErr.
Patrz również:
- AdoRecord.Pm_LastErr (właściwość)
- PmaAdo.LastTextErr (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAdoField = oRs.Fields.Item("value");
var sErr = oAdoField.Pm_LastTextErr;
Przykład2:
Patrz Przykład

Historia:
Pm8.03.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.