Update cookies preferences
Promotic

Pm_LastErr - właściwość obiektu AdoField

Opis:
Liczbowy kod błędu ostatniego wywołania metody (właściwości) obiektu AdoField.
Składnia:
Long Pm_LastErr
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Do sprawdzenia wyniku ostatniego wywołania metody (właściwości) nad dowolnym implementacyjnym obiektem ADO (np. AdoRecordset, AdoField, AdoRecord) opakowanym warstwą bezpieczeństwa (Obiekt Wrapper). Do testowania wyniku ostatniego wywołania metody (właściwości) obiektu PmaAdo służą podobne właściwości PmaAdo.LastErr oraz PmaAdo.LastTextErr.
Patrz również:
- AdoRecord.Pm_LastTextErr (właściwość)
- PmaAdo.LastErr (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAdoField = oRs.Fields.Item("value");
var nErr = oAdoField.Pm_LastErr;
Przykład2:
Patrz Przykład

Historia:
Pm8.03.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.