Promotic

Name - właściwość obiektu AdoField

Opis:
Nazwa kolumny.
Składnia:
String Name
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Uwaga! Właściwość jest przeznaczona do odczytu i zapisu, przy wytwarzaniu obiektu AdoRecordset. Właściwość jest tylko do odczytu, jeżeli obiekt AdoRecordset jest podłączony.
Patrz również:
- AdoRecordset.Fields (właściwość)
- AdoField.Value (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAdoField = oRs.Fields.Item("value");
var sName = oAdoField.Name;
Przykład2:
patrz Przykład

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.