Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Lista poleceń i procedur przechowywanych języka bazy danych MS SQL Serwer

ALTER TABLE Zmiana struktury istniejącej tabeli bazodanowej. Można dodać, usunąć lub zmienić kolumnę.
BACKUP DATABASE Backup bazy danych
CREATE TABLE Wytworzy nową tabelkę bazodanową
DELETE Usunięcie wierszy w tabeli
DROP TABLE Usunięcie tabeli bazodanowej
INSERT Doda nowy rekord do tabeli bazy danych
RESTORE DATABASE Przywrócenie bazy danych z backupa
SELECT Zapytanie o dane. Wynik jest zawsze w postaci tabeli.
sp_addlogin Wytworzy konto logowania dla podłączenia do instancji SQL Serwera z wykorzystaniem uwierzytelnienia SQL Serwera
sp_addrolemember Doda konto jako członka bazodanowej roli SQL Serwera w aktualnie aktywnej bazie danych
sp_addsrvrolemember Doda konto jako członka stałej roli SQL Serwera
sp_grantdbaccess Zezwolenie dostępu określonego konta logowania do aktualnie aktywnej bazy danych
sp_password Zmiana hasła konta logowania
sp_rename Zmiana nazwy użytkownikiem wytworzonego obiektu (tabela, kolumna, itd.) w aktualnej bazie danych
sp_tables Zwraca listę obiektów, które mogą się pojawić w klauzuli FROM (tabela, podgląd)
UPDATE Zmiana wartości w istniejącym rekordzie tabeli
USE Zmiana bazodanowego kontekstu (aktywny, domyślna baza danych)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice