Promotic

Lista poleceń i procedur przechowywanych języka bazy danych MS SQL Serwer

ALTER TABLEZmiana struktury istniejącej tabeli bazodanowej. Można dodać, usunąć lub zmienić kolumnę.
BACKUP DATABASEBackup bazy danych
CREATE TABLEWytworzy nową tabelkę bazodanową
DELETEUsunięcie wierszy w tabeli
DROP TABLEUsunięcie tabeli bazodanowej
INSERTDoda nowy rekord do tabeli bazy danych
RESTORE DATABASEPrzywrócenie bazy danych z backupa
SELECTZapytanie o dane. Wynik jest zawsze w postaci tabeli.
sp_addloginWytworzy konto logowania do połączenia do instancji SQL Serwera z wykorzystaniem uwierzytelnienia SQL Serwera
sp_addrolememberDoda konto jako członka bazodanowej roli SQL Serwera w aktualnie aktywnej bazie danych
sp_addsrvrolememberDoda konto jako członka stałej roli SQL Serwera
sp_grantdbaccessZezwolenie dostępu określonego konta logowania do aktualnie aktywnej bazy danych
sp_passwordZmiana hasła konta logowania
sp_renameZmiana nazwy użytkownikiem wytworzonego obiektu (tabela, kolumna, itd.) w aktualnej bazie danych
sp_tablesZwraca listę obiektów, które mogą się pojawić w klauzuli FROM (tabela, podgląd)
UPDATEZmiana wartości w istniejącym rekordzie tabeli
USEZmiana bazodanowego kontekstu (aktywny, domyślna baza danych)
© MICROSYS, spol. s r.o.