Promotic

DROP TABLE - polecenie języka DB_MSSQL

Opis:
Usunięcie tabeli bazodanowej.
Składnia:
DROP TABLE table_name

table_name Nazwa tabeli.
Patrz również:
Przykład:
Usunięcie tabeli data.
DROP TABLE data
© MICROSYS, spol. s r.o.