Update cookies preferences
Promotic

DROP TABLE - příkaz jazyka DB_MSSQL

Popis:
Smazání databázové tabulky.
Syntaxe:
DROP TABLE table_name

table_name Název tabulky.
Viz také:
Příklad:
Smazání tabulky data.
DROP TABLE data
© MICROSYS, spol. s r.o.