Promotic

sp_tables - příkaz jazyka DB_MSSQL

Popis:
Vrací seznam objektů, které se mohou objevit v klauzuli FROM (tabulka, pohled).
Syntaxe:

sp_tables
  [[ @table_name =] 'name']
  [, [@table_owner =] 'owner'
  [, [@table_qualifier =] 'qualifier']
  [, [@table_type =] "'type'"]

@table_name Název vráceného objektu s výchozí hodnotou NULL. V textu lze použít tzv. wildchars '%' a '_'.
@table_owner Vlastník vráceného objektu s výchozí hodnotou NULL. s výchozí hodnotou NULL. V textu lze použít tzv. wildchars '%' a '_'.
@table_qualifier Databáze vráceného objektu
@table_type Typ vrácených objektů ('TABLE', 'SYSTEM TABLE', 'VIEW') s výchozí hodnotou NULL. Jde o seznam typů (oddělené čárkou), kde každý typ je uzavřen v jednoduchých uvozovkách (') a celý seznam ve dvojitých uvozovkách (").
Příklad1:
Zobrazí všechny nesystémové tabulky ('TABLE') v aktuální databázi.
EXEC sp_tables @table_type="'TABLE'"
Příklad2:
Zobrazí všechny nesystémové tabulky, začínající zadanými písmeny 'da', v aktuální databázi (totéž několika způsoby).
EXEC sp_tables @table_name='da%',@table_type="'TABLE'"
EXEC sp_tables 'da%',@table_type="'TABLE'"
EXEC sp_tables 'da%', null, null, "'TABLE'"
EXEC sp_tables 'da%', 'dbo', 'pm_data', "'TABLE'"
© MICROSYS, spol. s r.o.