Promotic

sp_tables - polecenie języka DB_MSSQL

Opis:
Zwraca listę obiektów, które mogą się pojawić w klauzuli FROM (tabela, podgląd).
Składnia:

sp_tables
  [[ @table_name =] 'name']
  [, [@table_owner =] 'owner'
  [, [@table_qualifier =] 'qualifier']
  [, [@table_type =] "'type'"]

@table_name Nazwa zwróconego obiektu o wartości domyślnej NULL. W nazwie można zastosować tzw. wildchars '%' oraz '_'.
@table_owner Właściciel zwróconego obiektu o wartości domyślnej NULL. o wartości domyślnej NULL. W nazwie można zastosować tzw. wildchars '%' oraz '_'.
@table_qualifier Baza danych zwróconego obiektu
@table_type Typ zwróconych obiektów ('TABLE', 'SYSTEM TABLE', 'VIEW') o wartości domyślnej NULL. Chodzi o listę typów (oddzielone przecinkiem), gdzie każdy typ jest zawarty w prostym cudzysłowiu (') a cała lista w podwójnym cudzysłowiu (").
Przykład1:
Wyświetli wszystkie niesystemowe tabeli ('TABLE') w aktualnej bazie danych.
EXEC sp_tables @table_type="'TABLE'"
Przykład2:
Wyświetli wszystkie niesystemowe tabeli, rozpoczynające się literami 'da', w aktualnej bazie danych (to samo na wiele sposobów).
EXEC sp_tables @table_name='da%',@table_type="'TABLE'"
EXEC sp_tables 'da%',@table_type="'TABLE'"
EXEC sp_tables 'da%', null, null, "'TABLE'"
EXEC sp_tables 'da%', 'dbo', 'pm_data', "'TABLE'"
© MICROSYS, spol. s r. o.