Promotic

USE - příkaz jazyka DB_MSSQL

Popis:
Změna databázového kontextu (aktivní, implicitní databáze).
Syntaxe:
USE database

database Název databáze
Poznámka:
Po připojení k databázi je jako implicitní databáze nastavena buď databáze 'master' nebo databáze nastavená v konfiguraci připojení (např. ODBC zdroj). Proto po spuštění textové konzoly pro správu MS SQL Serveru je vhodné tímto příkazem změnit databázový kontext na požadovanou pracovní databázi. Nezapomenout, že každý příkaz v konzoli je nutno potvrdit příkazem GO.
Příklad:
Přepnutí databázového kontextu na databázi 'pm_data'.
USE pm_data
© MICROSYS, spol. s r. o.