Promotic

ALTER TABLE - příkaz jazyka DB_MSSQL

Popis:
Změna struktury existující databázové tabulky. Lze přidat, smazat nebo změnit sloupec.
Syntaxe:

ALTER TABLE table
  [ ADD column_name new_data_type [ NULL | NOT NULL ] [ PRIMARY KEY | UNIQUE ] [ IDENTITY ] [ DEFAULT default_expression ] [ CHECK check_expression ] [,...]
  [ DROP COLUMN column_name [, ...] ]
  [ ALTER COLUMN column_name new_data_type [ NULL | NOT NULL ]
  [, ...]
)

ALTER COLUMN Změna existujícího sloupce.
ADD Přidá nový sloupec.
DROP COLUMN Smazání existujícího sloupce.
table Název tabulky.
column_name Název sloupce.
new_data_type Datový typ sloupce (bigint, int, smallint, tinyint, bit, decimal, numeric, money, smallmoney, float, real, datetime, smalldatetime, char, varchar, ntext, binary, varbinary, image).
NULL Povoluje použití hodnoty NULL v daném sloupci.
NOT NULL Zakazuje použití hodnoty NULL v daném sloupci.
PRIMARY KEY Určuje sloupec jako primární klíč tabulky (automaticky UNIQUE, ale UNIQUE se nesmí uvést).
UNIQUE Hodnoty v tomto sloupci musí být jedinečné (zápis záznamu s hodnotou, která v tomto sloupci již existuje, selže).
IDENTITY Sloupec (často primární klíč), jehož jedinečnou hodnotu při zápisu doplní SQL server sám (povolen pouze 1 takovýto sloupec v tabulce).
DEFAULT Definice implicitní hodnoty, použité při vložení nového záznamu, pokud není hodnota pro tento sloupec uvedena.
default_expression přednastavená hodnota je výsledek tohoto výrazu.
CHECK Při vložení nebo editaci hodnoty bude provedena kotrola hodnoty. Pokud selže kontrola, pak selže celá operace.
check_expression Vlastní kontrola, kde výsledek výrazu určuje, zda má být operace platná nebo nikoliv.
Viz také:
Příklad1:
Přidá nový sloupec 'quality' (Integer).
ALTER TABLE data ADD quality smallint
Příklad2:
Přidá nový sloupec 'quality' (Integer, nesmí být NULL, s implicitní hodnotou 100).
ALTER TABLE data ADD quality smallint NOT NULL DEFAULT 100
Příklad3:
Smazání existujícího sloupce 'quality'.
ALTER TABLE data DROP COLUMN quality
Příklad4:
Změna existujícího sloupce 'quality' na větší datový typ.
ALTER TABLE data ALTER COLUMN quality int
© MICROSYS, spol. s r. o.