Promotic

CursorLocation - właściwość obiektu AdoRecordset

Opis:
Zwraca lub ustawia lokalizację usługi kursora.
 
Ta właściwość umożliwia wybór między różnymi bibliotekami kursorów dostępnymi dla dostawcy. Zazwyczaj można wybrać między użyciem biblioteki kursorów po stronie klienta lub takiej, która znajduje się na serwerze.
Składnia:
Long CursorLocation
Wartości:
3 - adUseClient Używa kursorów po stronie klienta dostarczonych przez lokalną bibliotekę kursorów. Lokalne usługi kursorów zazwyczaj umożliwiają korzystanie z wielu funkcji, których mogą nie zapewniać kursory dostarczone przez sterownik, więc użycie tego ustawienia może zapewnić przewagę w stosunku do funkcji, które zostaną włączone. W celu zapewnienia zgodności z poprzednimi wersjami obsługiwany jest również synonim adUseClientBatch.
1 - adUseNone Nie korzysta z usług kursora. (Ta stała jest przestarzała i pojawia się wyłącznie ze względu na zgodność wsteczną).
2 - adUseServer Wartość domyślna. Używa kursorów dostarczonych przez dostawcę danych lub sterownik.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nCursor = oRs.CursorLocation;   // Odczyt z właściwości
© MICROSYS, spol. s r. o.