Promotic

Bookmark - właściwość obiektu AdoRecordset

Opis:
Zwraca lub ustawia zakładkę (bookmark). Zakładka zapisze pozycję bieżącego rekordu.
 
Użyj właściwości Bookmark, aby zapisać pozycję bieżącego rekordu z możliwością powrotu do tego rekordu w dowolnym momencie. Zakładki są dostępne tylko w obiektach AdoRecordset, które obsługują funkcję zakładek.
 
Dwie zakładki odwołujące się do tego samego rekordu mogą mieć różne wartości.
Składnia:
Variant Bookmark
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bkmark = oRs.Bookmark;   // Odczyt z właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.