Update cookies preferences
Promotic

MaxRecords - właściwość obiektu AdoRecordset

Opis:
Właściwość zwraca lub ustawia wartość, która określa maksymalną liczbę rekordów do zwrócenia z zapytania do obiektu AdoRecordset.
Domyślną wartością jest zero, to znaczy, że dostawca zwraca wszystkie żądane rekordy.
Składnia:
Long MaxRecords
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oRs.MaxRecords = 30;
© MICROSYS, spol. s r.o.