Update cookies preferences
Promotic

PageSize - właściwość obiektu AdoRecordset

Opis:
Właściwość zwraca lub ustawia maksymalną liczbę rekordów dozwoloną na jednej stronie obiektu AdoRecordset.
 
Właściwość zwraca lub ustawia wartość typu Long, która określa maksymalną liczbę rekordów dozwoloną na jednej stronie obiektu AdoRecordset.
Domyślną wartością jest 10.
Składnia:
Long PageSize
Wartości:
num - Ilość rekordów na stronie
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Patrz również:
- AdoRecordset.PageCount (właściwość)
- AdoRecordset.AbsolutePage (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nPageSize = oRs.PageSize;   // Odczyt z właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.