Promotic

CancelBatch - metoda obiektu AdoRecordset

Opis:
Metoda anuluje aktualizację wsadową. Obiekt AdoRecordset musi być w trybie aktualizacji wsadowej przy wywołaniu tej metody.
Składnia:
Empty CancelBatch([Long affectrec])
Parametry:
affectrec[opcjonalne] (Long) Wartość określa, na które rekordy wpłynie metoda ta
1 - adAffectCurrent Wpływa tylko na bieżący rekord.
2 - adAffectGroup Dotyczy tylko rekordów, które spełniają ustawienia filtra (Filter musi być ustawiony na wartość FilterGroupEnum lub tablicę zakładek).
3 - adAffectAll Wpływa na wszystkie rekordy, jeżeli nie ma filtra. Dotyczy tylko widocznych rekordów w bieżącym rozdziale, jeżeli Filter jest ustawiony na kryterium ciągu. Wpływa na wszystkie wiersze Recordset, jeżeli filtr jest ustawiony na wartość FilterGroupEnum lub tablicę zakładek.
4 - adAffectAllChapters Wpływa na wszystkie rekordy we wszystkich podrzędnych AdoRecordset, włącznie z ukrytymi przez aktualnie zastosowany filtr.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oRs.CancelBatch(4);
© MICROSYS, spol. s r.o.