Promotic

Cancel - metoda obiektu AdoRecordset

Opis:
Metoda anuluje wykonanie wywołania metody (anuluje różne zadania dla każdego obiektu). Poniższa tabela pokazuje, jakie zadanie jest anulowane po wywołaniu tej metody:
Obiekt Anulowane zadanie
Command Execute.
 
Notatka: Parametr Options metody "Execute" musi być ustawiony na adAsyncExecute lub adAsyncFetch przed wywołaniem metody Cancel, w innym przypadku wystąpi błąd w czasie wykonywania.
Connection Execute lub Open.
 
Notatka: Parametr Options metody "Open" musi być ustawiony na adSyncConnect lub parametr Options metody "Execute" musi być ustawiony na adAsyncExecute lub adAsyncFetch przed wywołaniem metody Cancel, w innym przypadku wystąpi błąd w czasie wykonywania.
Record CopyRecord, DeleteRecord, MoveRecord lub Open.
 
Notatka: Parametr Options metody "Execute" musi być ustawiony na adAsyncExecute lub adAsyncFetch, przed wywołaniem metody Cancel, w innym przypadku wystąpi błąd w czasie wykonywania.
Recordset Open
Stream Open
Składnia:
Empty Cancel()
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oRs.Cancel();
© MICROSYS, spol. s r. o.