Update cookies preferences
Promotic

State - właściwość obiektu AdoRecord

Opis:
Stwierdzi, czy obiekt AdoRecord jest otwarty, zamknięty, czy podłącza się, wykonuje się metoda asynchroniczna lub odczytuje dane.
Składnia:
Long State
Wartości:
0 - (adStateClosed) Obiekt jest zamknięty.
1 - (adStateOpen) Obiekt jest otwarty.
2 - (adStateConnecting) Obiekt podłącza się.
4 - (adStateExecuting) Obiekt wykonuje metodę asynchroniczną.
8 - (adStateFetching) Są wczytywane rekordy obiektu.
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość może zwrócić kombinację wartości. Na przykład, jeżeli jest wykonywana metoda asynchroniczna, wtedy ta właściwość będzie sumą wartości adStateOpen oraz adStateExecuting.
Patrz również:
- AdoRecordset (obiekt)
- AdoRecordset.State (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nState = oAdoRecord.State;   // Odczyt z właściwości

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.