Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Fields - właściwość obiektu AdoRecord

Opis:
Zwraca obiekt Collection, który zawiera obiekty AdoField.
Składnia:
Object Fields
Wartości:
Zwraca obiekt Collection, który zawiera wszystkie obiekty AdoField obiektu AdoRecord.
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.

Obiekt Collection udostępnia jedną pozycję (AdoField) przez wywołanie metody Collection.Item.

Patrz również:
- AdoField (obiekt)
- AdoRecordset (obiekt)
- AdoRecord (obiekt)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oField = oAdoRecord.Fields.Item(0);
Przykład2:
Przykład3:
patrz Przykład

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice