Promotic

Collection - Podrobný popis objektu

Viz: objekt Collection.

V systému PROMOTIC mohou být Pma objekty sami kolekcemi nebo mohou mít vlastnost, která kolekci představuje.
Například objekt PmaData je kolekcí proměnných definovaných v kartě "Data" tohoto objektu.
Každý objekt, který je kolekcí, má, kromě svých vlastností a metod, vlastnosti a metody kolekce, pomocí kterých lze přistupovat k jednotlivým položkám kolekce nebo zjišťovat jejich počet, atd.
Příklad1:
' Objekt PmaData má v kartě "Data" definovánu proměnnou Teplota. V následujícím skriptu bude této proměnné zvýšena hodnota o 10.:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oData.Item("Teplota").Value = oData.Item("Teplota").Value + 10;
Příklad2:
Objekt PmaData má v kartě "Data" definovány tři proměnné s názvy first, second, third. V následujícím skriptu bude všem těmto proměnným zvýšena hodnota o 10.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var iRow;
for (iRow = 0; iRow <= oData.Count; iRow++)
{
oData.Item(iRow).Value = oData.Item(iRow).Value + 10;
}
Navigace:
 
 
- Collection - Podrobný popis objektu
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.