Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Collection - Szczegółowy opis obiektu

Patrz: obiekt Collection.
 

W systemie PROMOTIC mogą być Pma obiekty same kolekcjami lub mogą posiadać właściwość, która przedstawia kolekcję.

Na przykład obiekt PmaData jest kolekcją zmiennych zdefiniowanych w karcie "Dane" tego obiektu.

Każdy obiekt, który jest kolekcją, posiada, oprócz swoich właściwości i metod, także właściwości i metody kolekcji, przy pomocy których można przystępować do poszczególnych elementów kolekcji lub stwierdzać ich ilość, itd.

Przykład1:
' Obiekt PmaData ma w karcie "Dane" zdefiniowaną zmienną Temperatura. W następującym skrypcie wartość tej zmiennej zostanie zwiększona o 10.:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oData.Item("Temperatura").Value = oData.Item("Temperatura").Value + 10;
Przykład2:
Obiekt PmaData ma w karcie "Dane" zdefiniowane trzy zmienne o nazwach first, second, third. W następującym skrypcie zostanie dla wszystkich zmiennych zwiększona ich wartość o 10.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var i;
for (i = 0; i <= oData.Count; i++)
oData.Item(i).Value = oData.Item(i).Value + 10;
Navigacja:
 
 
- Collection - Szczegółowy opis obiektu
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice