Promotic

TestInGroup - metoda obiektu PmUser

Opis:
Test, czy dany użytkownik jest lub nie jest członkiem określonej grupy użytkowników.
Składnia:
Boolean TestInGroup(String sGroups)
Parametry:
sGroups(String) Lista identyfikatorów grup użytkowników (oddzielonych znakiem przecinek ','), w których będzie wyszukiwany dany użytkownik.
Wartość zwrotna:
true - użytkownik jest członkiem niektórej z przedstawionych grup
false - użytkownik niejest członkiem żadnej z przedstawionych grup
Notatka:
Jeżeli projektant wytworzy w aplikacji system uprawnień założona na logicznych grupach użytkowników, wtedy metoda ta umożliwia sprawdzić w skrypcie, czy zalogowany (lub inny) użytkownik jest członkiem określonej grupy.
Przykład:
Test, czy użytkownik lokalny jest członkiem grupy $OPER lub $ADMIN
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (pContext.User.TestInGroup("$OPER,$ADMIN"))
{
// ...
}
© MICROSYS, spol. s r.o.