Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetDateOf - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca różne daty pochodnych od określonej daty.
Składnia:
GetDateOf(nOper As Long, [tDate As Date], [nPar1 As Long], [nPar2 As Long]) As Date
Wołanie:
t = Pm.GetDateOf(nOper, tDate, nPar1, nPar2)
Parametry:
nOper(Long) Operacja nad określonym czasem.
1 - Konwersja czasu wejściowego tDate do czas zimowy lub czas letni. Patrz Przykład1.

Parametr nPar1 określa typ czasu wejściowego i nPar2 określa typ czasu wyjściowego.

0 = Czas automatyczny. Czas automatyczny zostanie wybrany według tego, do jakiego okresu czasu należy.

Jeżeli czas jest w przedziale czasu letniego, wtedy zostanie wybrany "czas letni".

Jeżeli czas jest w przedziale czasu standardowego, wtedy zostanie wybrany "czas zimowy".

1 = czas zimowy.
2 = czas letni.
11 - Czas uruchomienia aplikacji. Parametr tDate nie jest wprowadzany.

Parametry nPar1 i nPar2 nie są wykorzystywane.

21 - Początek czasu letniego w roku wprowadzonego czasu. Patrz Przykład2.

Parametry nPar1 i nPar2 nie są wykorzystywane.

22 - Początek czasu zimowego w roku wprowadzonego czasu.

Parametry nPar1 i nPar2 nie są wykorzystywane.

23 - Początek czasu letniego po wprowadzonym czasie.

Parametry nPar1 i nPar2 nie są wykorzystywane.

24 - Początek czasu zimowego po wprowadzonym czasie.

Parametry nPar1 i nPar2 nie są wykorzystywane.

25 - Początek czasu letniego przed wprowadzonym czasem.

Parametry nPar1 i nPar2 nie są wykorzystywane.

26 - Początek czasu zimowego przed wprowadzonym czasem.

Parametry nPar1 i nPar2 nie są wykorzystywane.

27 - Najbliższe przejście po wprowadzonym czasie.

Parametry nPar1 i nPar2 nie są wykorzystywane.

28 - Najbliższe przejście przed wprowadzonym czasem.

Parametry nPar1 i nPar2 nie są wykorzystywane.

41 (61,81) - Początek (minionego, przyszłego) roku.

Parametry nPar1 i nPar2 nie są wykorzystywane.

42 (62,82) - Początek (minionego, przyszłego) kwartału. Można to rozwiązać również przy pomocy operacji 43 (63,83) - patrz Przykład4.

Parametry nPar1 i nPar2 nie są wykorzystywane.

43 (63,83) - Początek (minionego, przyszłego) miesiąca. Patrz Przykład3 i Przykład4.

Parametr nPar1 określa rozmiar przedziału czasu (patrz Znaczenie parametra nPar1 dla operacji z przedziałami czasu). Parametr nPar2 nie jest wykorzystywany.

44 (64,84) - Początek (minionego, przyszłego) tygodnia (pierwszy dzień w tygodniu to Poniedziałek).

Parametry nPar1 i nPar2 nie są wykorzystywane.

45 (65,85) - Początek (minionego, przyszłego) dnia.

Parametry nPar1 i nPar2 nie są wykorzystywane.

46 (66,86) - Początek (przeszłej, przyszłej) godziny. Patrz Przykład5 i Przykład6.

Parametr nPar1 określa rozmiar przedziału czasu (patrz Znaczenie parametra nPar1 dla operacji z przedziałami czasu). Parametr nPar2 nie jest wykorzystywany.

47 (67,87) - Początek (przeszłej, przyszłej) minuty.

Parametr nPar1 określa rozmiar przedziału czasu (patrz Znaczenie parametra nPar1 dla operacji z przedziałami czasu). Parametr nPar2 nie jest wykorzystywany.

48 (68,88) - Początek (przeszłej, przyszłej) sekundy.

Parametr nPar1 określa rozmiar przedziału czasu (patrz Znaczenie parametra nPar1 dla operacji z przedziałami czasu). Parametr nPar2 nie jest wykorzystywany.

101 (121,141) - Ostatni dzień (minionego, przyszłego) roku.

Parametry nPar1 i nPar2 nie są wykorzystywane.

102 (122,142) - Ostatni dzień (minionego, przyszłego) kwartału.

Parametry nPar1 i nPar2 nie są wykorzystywane.

103 (123,143) - Ostatni dzień (minionego, przyszłego) miesiąca.

Parametry nPar1 i nPar2 nie są wykorzystywane.

104 (124,144) - Ostatni dzień (minionego, przyszłego) tygodnia (ostatni dzień w tygodniu to Niedziela).

Parametry nPar1 i nPar2 nie są wykorzystywane.

105 (125,145) - Ostatnia godzina (minionego, przyszłego) dnia.

Parametry nPar1 i nPar2 nie są wykorzystywane.

106 (126,146) - Ostatnia minuta (minionej, przyszłej) godziny.

Parametry nPar1 i nPar2 nie są wykorzystywane.

107 (127,147) - Ostatnia sekunda (minionej, przyszłej) minuty.

Parametry nPar1 i nPar2 nie są wykorzystywane.

tDate[opcjonalne] (Date) Określony czas. Jeżeli parametr jest pominięty (lub została wprowadzona wartość 0), wtedy domyślnie zostanie ustawiony czas bieżący.
nPar1[opcjonalne] (Long) Znaczenie jest zależne od operacji (od parametru nOper).

Dla operacji, które nie korzystają z tego poarametra parametr zostanie pominięty lub należy wprowadzić wartość 0.

nPar2[opcjonalne] (Long) Znaczenie jest zależne od operacji (od parametru nOper).

Dla operacji, które nie korzystają z tego poarametra parametr zostanie pominięty lub należy wprowadzić wartość 0.

Notatka:
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach. Dla Webu aktualnie poprawnie działają operacje 41 - 88.
 
Znaczenie parametra nPar1 dla operacji z przedziałami czasu:

Dla operacji 43,63,83 (początek miesiąca), 46,66,86 (początek godziny), 47,67,87 (początek minuty) i 48,68,88 (początek sekundy) można przy pomocy parametru nPar1 definiować przedział czasu tak, że nie będzie stwierdzany początek jednego miesiąca (godziny, minuty, sekundy) ale przedziału czasu nPar1 miesięcy (godzin, minut, sekund).

- Przykład dla miesiąca: Jeżeli nPar1 = 3, wtedy będzie stwierdzany początek przedziału czasu trzech miesięcy (tzn. początek kwartału) - patrz Przykład4.
- Przykład dla godziny: Jeżeli nPar1 = 8, wtedy będzie stwierdzany początek przedziału czasu 8 godzin (tzn. początek zmiany) - patrz Przykład6. Na przykład zmiana rozpoczyna się o 6:00 rano, wtedy dla właściwego obliczenia należy od wejściowego czasu odjąć 6 godzin a następnie do wyniku dodać 6 godzin (6 godzin to wartość 6/24).
Przykład1:
Stwierdzi bieżący czas w okresie zimowym (nawet jeżeli może być aktualnie aktywny "czas letni")
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var d = Pm.GetDateOf(1, 0, 0, 1);
Przykład2:
Stwierdzi czas przejścia na "czas letni" w 2017 roku
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var d = Pm.GetDateOf(21, Pm.CreateDate(2017, 1, 1, 0, 0, 0, 0));
Przykład3:
Stwierdzi początek aktualnego miesiąca
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var d = Pm.GetDateOf(43, 0);
Przykład4:
Stwierdzi początek aktualnego kwartału (tzn. przedziału 3 miesięcy) - patrz Znaczenie parametra nPar1 dla operacji z przedziałami czasu
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var d = Pm.GetDateOf(43, 0, 3);
Przykład5:
Stwierdzi początek aktualnej godziny
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var d = Pm.GetDateOf(46, 0);
Przykład6:
Stwierdzi początku danej zmiany. Zmiana to przedział 8 godzin, który rozpoczyna się o godz. 6:00. Dlatego w przykładzie odlicza się 6 godzin (tzn. wartość 6/24) od czasu wejściowego a następnie dolicza do czasu wyjściowego.. Patrz Znaczenie parametra nPar1 dla operacji z przedziałami czasu
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var d = Pm.GetDateOf(46, Pm.Time - 6 / 24, 8) + 6 / 24;
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- GetDateOf
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice