Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

JsonParse - metoda obiektu Pm

Opis:
Odczyta tekst wejściowy w formacie JSON oraz zwróci jego odpowiednik binarny w postaci obiektów (PmMap), tablic (PmArray) oraz wartości podstawowych typów danych (Integer, String ...).
Składnia:
PmMap JsonParse(String sJson)
Wołanie:
var oMap = Pm.JsonParse(sJson)
Parametry:
sJson(String) Łańcuch w formacie JSON.
Wartość zwrotna:
Metoda zwraca zawsze obiekt PmMap, zawierający informacje o wykonanej transformacji.

Uwaga: Obiekt ten nie zawiera własne odczytane dane - te dane zawiera dopiero jego właściwość Value.

Obiekt narazie posiada tylko jedną właściwość:

ValueWczytane dane z tekstu wejściowego. Wartość może być obiekt PmMap, obiekt PmArray lub wartość podstawowego typu danych.
Notatka:
Obiekty zapisane w JSON będą reprezentowane obiektami PmMap, tablice zapisane w JSON będą reprezentowane obiektami PmArray oraz ostatnie wartości zapisane w JSON będą reprezentowane wartości odpowiedniego typu danych (Variant). Do tych danych hierarchicznych w postaci obiektów jest w aplikacji PROMOTIC prosty dostęp jak z JavaScript, tak z VBScript.
 

Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.

Metoda ta działa także w Web panelach.

Przykład1:
Niech zmienna sJson zawiera łańcuch: [10, 20, 30, 40].

W oMap.Value będzie obiekt typu PmArray.

Do zmiennej vVal1 zostanie zapisana wartość pozycji tablicy pod indeksem 1 (wartość 20).

JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oMap = Pm.JsonParse(sJson);
var oJson = oMap.Value;
var vVal1 = oJson.GetItem(1);
Przykład2:
Niech zmienna sJson zawiera łańcuch: {"position": {"x": 100, "y": 100}, "size": {"dx": 200, "dy": 100}}.

W oMap.Value będzie obiekt typu PmMap.

Do zmiennej vValX zostanie zapisana wartość właściwości x (wartość 100).

Do zmiennej vValDx zostanie zapisana wartość właściwości dy (wartość 200).

JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oMap = Pm.JsonParse(sJson);
var oJson = oMap.Value;
var vValX = oJson.position.x;
var vValDx = oJson.size.dx;
Przykład3:
Niech zmienna sJson zawiera łańcuch: [{"x": 100, "y": 111}, {"x": 200, "y": 222}, {"x": 300, "y": 333}].

W oMap.Value będzie obiekt typu PmArray.

Do zmiennej vValX zostanie zapisana wartość właściwości pozycji x pod indeksem 1 (wartość 200).

Do zmiennej vValY zostanie zapisana wartość właściwości pozycji y pod indeksem 1 (wartość 222).

JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oMap = Pm.JsonParse(sJson);
var oJson = oMap.Value;
var vValX = oJson.GetItem(1).x;
var vValY = oJson.GetItem(1).y;

Historia:
Pm8.03.13: Wytworzono
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- JsonParse
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice