Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Sin - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca sinus dla danego kąta.
Składnia:
Double Sin(Double nAngle)
Wołanie:
n = Pm.Sin(nAngle)
Parametry:
nAngle(Double) Kąt wyrażony w radianach. Stopnie można przeliczyć na radiany przez pomnożenie danej wartości liczbą 0.017453293 (=2*Pi/360).
Notatka:

Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.

Metoda ta działa także w Web panelach.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nAngle = 1.3;
var nCosecant = 1 / Pm.Sin(nAngle);

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice