Promotic

DdeExecute - metoda obiektu Pm

Opis:
Wysłanie danego polecenia do DDE serwera.
Składnia:
Boolean DdeExecute(String sGroup, String sCommand)
Parametry:
sGroup(String) Nazwa klienckiej grupy DDE
sCommand(String) Przekazywane polecenie
Wartość zwrotna:
true - polecenie odebrane przez DDE serwer
false - polecenie nie zostało odebrane przez DDE serwer
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bDdeExec = Pm.DdeExecute("GroupName", "Command");
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DdeExecute
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.