Promotic

ClockStart - metoda obiektu Pm

Opis:
Uruchomienie stopera czasowego.
Składnia:
Double ClockStart([Boolean bGlobal])
Parametry:
bGlobal[opcjonalne] (Boolean) typ pomiaru
true (domyślnie) - Globalny pomiar czasu. W ten sposób można jednak wykonywać tylko jeden pomiar w danej chwili.
false - Lokalny pomiar czasu. W ten sposób można wykonywać nawet kilka pomiarów jednocześnie.
Notatka:
Metoda służy do uruchomienia stopera czasowego. W przypadku pomiaru lokalnego jest konieczne zapamiętanie wartości zrwóconej przy wywołaniu tej metody i zapamiętaną wartość przekazać jako parametr podczas następującego wywołania metody ClockStop. Do zatrzymania stopera czasu służy metoda ClockStop. Przy pomocy metod ClockStart oraz ClockStop można określić czas trwania procesu z dokładnoscią do milisekund. W przypadku globalnego pomiaru czasu dodatkowo zostanie wypisana długość mierzonego odcinka czasu do pozycji Debug INFO systemu.

Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Patrz również:
- Pm.ClockStop (metoda)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.ClockStart();
// ...
Pm.ClockStop();
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nClock, nTime;
nClock = Pm.ClockStart(true);
// ...
nTime = Pm.ClockStop(nClock);
Pm.Debug("Time=" + nTime);
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- ClockStart
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.