Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ClockStart - metoda obiektu Pm

Opis:
Uruchomienie stopera czasowego.
Składnia:
ClockStart([bGlobal As Boolean]) As Double
Wołanie:
Pm.ClockStart bGlobal
Parametry:
bGlobal[opcjonalne] (Boolean) rodzaj pomiaru
true (domyślnie) - globalny pomiar czasu. W ten sposób można jednak wykonywać tylko jeden pomiar w danej chwili
false - lokalny pomiar czasu. W ten sposób można wykonywać nawet kilka pomiarów jednocześnie.
Notatka:
Metoda służy do uruchomienia stopera czasowego. W przypadku pomiaru lokalnego jest konieczne zapamiętanie wartości zrwóconej podczas wywołania opisywanej metody i zapamiętaną wartość przekazać jako parametr podczas następującego wywołania metody ClockStop. Do zatrzymania stopera czasu służy z kolei metoda ClockStop. Przy pomocy metod ClockStart oraz ClockStop można określić czas trwania procesu z dokładnością do milisekund. W przypadku globalnego pomiaru czasu dodatkowo zostanie wypisana długość mierzonego odcinka czasu pod pozycją Debug_info w INFO systemie.
 
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.ClockStart
'...
Pm.ClockStop
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim nClock, nTime
nClock = Pm.ClockStart(true)
'...
nTime = Pm.ClockStop(nClock)
Pm.Debug "Time=" & nTime
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- ClockStart
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice