Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FileGetLength - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca wielkośc pliku (w bajtach).
Składnia:
Long FileGetLength(String sFile)
Wołanie:
n = Pm.FileGetLength(sFile)
Parametry:
sFile(String) Nazwa pliku ze ścieżką.

Jeżeli nie jest wprowadzona pełna ścieżka, wtedy zostanie uzupełniona względem do foldera aplikacji.

Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.

Wartość zwrotna:
Zwraca wielkość pliku (w bajtach). Jeżeli metoda zakończy się niepowodzeniem, wtedy zwraca wartość 0.
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var FileSize = Pm.FileGetLength("#data:file.txt");
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileGetLength
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice