Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsDaylight - metoda obiektu Pm

Opis:
Stwierdzi ustawienie czasu letniego w określonym czasie.
Składnia:
Long IsDaylight([Date tDate])
Wołanie:
b = Pm.IsDaylight()
Parametry:
tDate[opcjonalne] (Date) Czas, dla którego ma zostać sprawdzone ustawienie czasu letniego. Jeżeli parametr jet pominięty, wtedy jest sprawdzany czas bieżący.
Wartość zwrotna:
0 - nie jest "czas letni"
1 - jest "czas letni"
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- IsDaylight
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice