Update cookies preferences
Promotic

IsValid - metoda obiektu Pm

Opis:
Test, czy wartość jest ważną.
Składnia:
Boolean IsValid(Variant Value)
Parametry:
Value(Variant) Wartość, która ma być sprawdzana na ważność.
Wartość zwrotna:
true - przy powodzeniu. Wartość jest ważna.
false - przy błędzie. Wartość NIE JEST ważna. Na przykład wartość jest:
- dla JavaScript: null, undefined.
- dla VBScript: Empty, Nothing.
- numer posiada wartość NaN lub Infinite.
Notatka:
Metoda ta jest dogodna dla sprawdzenia rezultatu metod (na przykład Pm.ToNumber).

Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bIsValid = Pm.IsValid(3.14);

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- IsValid
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.