Update cookies preferences
Promotic

InputBoxForDateTime - metoda obiektu Pm

Opis:
Ustawienie daty i czasu przy pomocy okna edycyjnego (w zależności od parametru nStyle).
Składnia:
Boolean InputBoxForDateTime(String sDlgTitle, Long nStyle, Date vDateTime)
Parametry:
sDlgTitle(String) Tytuł okna.
nStyle(Long) Bitowe znaczniki określające typ okna oraz jego zawartość.
Liczby szesnastkowe można wprowadzić za pomocą prefixu przed liczbą: dla JavaScript to 0x oraz dla VBScript to &H. Na przykład 0x10 lub &H10 w układzie szesnastkowym przedstawia liczbę 16 w układzie dziesiątkowym.
Można wprowadzić następujące style lub ich kombinację jako sumę:
&H100 - Ustawienie tylko daty (rok, miesiąc, dzień).
&H200 - Ustawienie tylko czasu (godzina, minuta, sekunda).
&H10000000 - Okno będzie "Zawsze na wierzchu".
vDateTime[do odczytu i zapisu] (Date)
przy wywołaniu: wartość domyślna daty i czasu dla okna.
po wywołaniu: wprowadzona wartość daty i czasu (jeżeli okno zostanie zakończone przy pomocy przycisku "OK").
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli okno zostało zamknięte przy pomocy przycisku "OK".
false - Jeżeli okno zostało zamknięte przy pomocy przycisku "Cofnij".
Notatka:
Do wprowadzania daty i czasu można zamiast wykorzystania metody InputBoxForDateTime wytworzyć okno do wprowadzania według zapotrzebowania przy pomocy obiektu PmaPanel - patrz PreCfg - Przykłady konfiguracji wstępnych, Konfiguracja wstępna "Okno do wprowadzania daty i czasu".

Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim dtNew
dtNew = Pm.Time
If Pm.InputBoxForDateTime("Wprowadź czas", 0, dtNew) Then
' Data oraz czas poprawnie wprowadzona w zmiennej typu Date
End If
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InputBoxForDateTime
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.