Update cookies preferences
Promotic

HexaString - tekstowy format danych binarnych

HexaString jest kodowaniem, które konwertuje dane binarne na łańcuch tekstowy, który zawiera tylko znaki 0-9, A-F.
Każdy bajt danych binarnych jest konwertowany na pojedynczą dwucyfrową liczbę szesnastkową.
 
- Długość powstałego w ten sposób łańcucha tekstowego jest zawsze zwiększana o 50%.
- Kodowanie HexaString jest dłuższe niż kodowanie Base64, co zwykle zwiększa długość tylko o 33%.


Zastosowanie w systemie PROMOTIC:
- Metoda PmBuffer.GetBase64String służy do wytworzenia łańcucha tekstowego z danych binarnych.
- Metoda PmBuffer.SetBase64String służy do wytworzenia danych binarnych z łańcucha tekstowego.
© MICROSYS, spol. s r.o.