Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "PmaWebDir - Upload souborů z Web klienta na server"

Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaWebDir.
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaWeb nebo PmaPanel.

Vytvoří se nový objekt PmaWebDir. Ten má skripty v události onPageModify pro vytvoření html stránky pro upload souboru. A v události onPageAction pro zpracování a uložení přijatého souboru.

V dynamické html stránce v události onPageModify lze také ovlivnit jaký typ souboru může klient na server odeslat a zda může odeslat hromadně více souborů.

Například: Povolit hromadné zasílání zasílání souborů omezené na typy png, jpg a jpeg. Pak příslušný řádek v kódu upravíme následovně:

<input id="fileupload" name="myfile" type="file" accept=".png,.jpg,.jpeg" multiple/>
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Upload".
Příklad:
Skript v události onButtonUp objektu PmgButton, který otevře stránku upload.htm objektu PmaWebDir pro výběr a odeslání souboru na server.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Web/Upload", "file:upload.htm", "target:_blank;");
oCreator.Open();
Viz také:

Historie:
Pm9.00.15: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.